از سرچ گوگل با صندوق رمزنگار آشنا شدم و سود ماهیانه سرمایه من به صورت مرتب واریز می شود.