به نظر من، پشتیبانی خوبی داره و امیدوارم که مثل همیشه به دنبال رضایت مشتری باشند.