6 ماهه که از رمزنگار استفاده می کردم و درآمد فریلنسری ام را به ریال تبدیل می کنم.