نرم افزار های کوچک

image

- امکان تعریف انواع هزینه های خانگی

- امکان تعریف انواع درآمد های خانگی

- امکان تعریف تمامی اعضا خانواده

- امکان تخصیص هزینه های هر فرد

- امکان تخصیص درآمدهای هر فرد

- امکان درج برنامه کاری روزانه

- امکان یادآوری در مورد کارهای روزانه

- دفترچه تلفن عمومی و شخصی

- محاسبه مانده موجودی به صورت مقطعی و دوره ای

- امکان برنامه ریزی برای درآمدها و هزینه ها

- یاد آوری سررسید قبوض و اقساط و اسناد پرداختنی

image

- سررسید نامه دارای تقویم جلالی، هجری قمری و میلادی است

- مشخص بودن تعطیلی‌ها براساس اطلاعات مرکز تقويم موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران

- درج مناسبت‌های هر روز مطابق اطلاعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

- با انتخاب هر روز کاربر می‌تواند بینهایت یادداشت ذخیره نماید

- تمام یادداشت‌ها قابلیت ویرایش و حذف را دارند

- امکان تنظیم هشدار برای هر یادداشت به صورت جداگانه

- یادآوری بر اساس تاریخ و ساعت تنظیمی کاربر

درخواست اطلاعات