سالن‌های نمایشگاه جهانی صنعت جرثقیل و صنایع وابسته

کلیه شرکتهای حاضر در این نمایشگاه توسط شرکت هیرسا مورد تایید قرار گرفته اند