شما در مجموعه نمایشگاه های جهانی رمزنگار نمایشگاه سالن غرفه شماره 1320 هستید. بازگشت به مجموعه

درباره ما

انجـــمن ســوختـهای جـــایگزین" یک نهاد مــدنی و غیر دولتی (NGO) است و با حمایت و مشارکت شرکتهای فعال در صنعت CNG ، LPG و سوختهای نوین در کشور و شرکتهای معظم خودروسازی و با تایید وزارت کشور و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در تیر ماه سال 1386 تاسیس گردیده است. ایجاداین انجمن به پیشنهاد آقای امیر خاکی بوده و آقای سعیدی کیا در سال 1385، پیگیری ها و تلاشهای فراوانی برای تشکیل این انجمن نمودند ...

تماس با ما

انجمن سوخت های جایگزین

تلفن : 88060250 – 021

فکس :88045424 – 021

88060250

afuel.ir