شما در مجموعه نمایشگاه های جهانی رمزنگار نمایشگاه سالن غرفه شماره 1255 هستید. بازگشت به مجموعه

درباره ما


تماس با ما

انجمن تولیدکنندگان پارافین و مشتقات آن

تلفن: ۸۸۵۰۰۶۰۰- ۸۸۷۳۲۸۷۰
فکس: ۸۸۷۳۰۳۳۷
آدرس: خیابان شهید بهشتی- نرسیده به پل مدرس- ساختمان ۲۵۱- طبقه سوم غربی

۸۸۷۳۲۸۷۰